EVSHOP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Tarafınızla yapılan Taksitli Satış Sözleşmesi içeriğinde yer alan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında EVSHOP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(“Veri Sorumlusu, Şirket, EVSHOP AVM”) tarafından toplanır, işlenir ve saklanır. Taksitli Satış Sözleşmesinin ifası gereği sözleşmeden kaynaklı; tarafınıza ait, ad-soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, İrtibat kurulacak telefon numarası ve mail adresleri, ev ve işyeri adres ve telefonları, anne-baba adı, kefil adı–soyadı, kredilendirmeye esas mal varlığı verileriniz ile mali gücünüze ilişkin diğer verileriniz alınmaktadır. Alınan veriler kanunun ve ilgili mevzuatın emrettiği hükümlere, hukuka, ahlak ve adaba uygun olarak işlenir, aktarılır veya anonimleştirilir. Veri sorumlusu şirket bu bilgileri kanundan kaynaklanmayan/ilgili olmayan herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi ile paylaşmaz ve aktarmaz. Sözleşmenin ifasının sağlanması, firmamızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, risk analizinin yapılması, kredilendirme, kredilendirmeye esas ödeme gücünün analizi, müşteri-satıcı güveninin oluşturulması, taksitlendirme, perakende satış teamüllerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz işlenmektedir. Ayrıca hukuki yollara başvurulması gereken hallerde; bunun dışında resmi mercilerin talep etmesi ya da durumun gereğinden kaynaklanacak başkaca hallerde verileriniz ilgili birimlere aktarılabilir. Veri Sorumlusu Şirket, risk analizi amacıyla tarafınızca verilen bilgileri teyit amaçlı çalışmalar gerçekleştirebilir. Veri Sorumlusu Şirket, Sözleşme ilişki boyunca verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak saklar. Sözleşmesel yükümlülüklerinizin ortadan kalkması ya da sözleşmenin ifa edilerek akdettiğiniz sözleşme ve evrak asıllarının size verilmesi halinde; Türk Borçlar Kanunun genel zamanaşımı süresi sonunda Veri Sorumlusu Şirket, tarafınıza ait olan kişisel verileri imha eder, siler veya anonimleştirir. Verisi işlenen kişi olarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre firmamızın Halkalı Merkez Mah. Tığılay Caddesi. No:30/32 - 34303 - Küçükçekmece - İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.